Användarvillkor Scout Park AB

Uppdaterad 2024-04-11

 

Beskrivning av tjänst

Scout Park AB, org.nummer 559426-7998, är en så kallad gig-tjänst (gigekonomi) som via sin app kopplar ihop dess användare med parkeringsbolag/parkeringsvakter för lokalisering av potentiella parkeringsöverträdelser.

Scout Park AB:s användare är fristående privatpersoner och varken är eller skall betraktas anställda av bolaget i fråga. Den ersättning som av Scout Park AB via Swish skickas ut till användare för framgångsrika tips skall således inte ses som lön utan är istället en gratifikation för varje enskilt tips.

 

Användande av app

Scout Park AB visar via sin app en kartvy med de parkeringar och områden som de har kontrakt med parkeringsbolag, kommuner eller fastighetsägare att ”Scouta” (dvs undersöka och skicka tips om eventuellt felparkerade fordon till behöriga parkeringsvakter). Tipset som skickas av användare till parkeringsvakt granskas och följs eventuellt upp av behörig parkeringsvakt som på plats gör en enskild oberoende bedömning av situationen och om tillrättavisning via kontrollavgift skall eller ej skall utfärdas.

Användandet av appen sker helt och hållet frivilligt och avser inga arbetskläder, arbetstider, förkunskaper, språkkrav mm (okvalificerat fysiskt användande offline). Användare av appen måste vara minst 16 år fyllda för att kunna ta del av den gratifikation som via Swish skickas ut för framgångsrika tips. Varje användare måste för att kunna få ersättning för framgångsrika tips ange fullständigt svenskt personnummer (12 siffror) samt ange telefonnummer kopplat till tjänsten Swish som ersättningen skickas ut via.

 

Eget ansvar

Användande av appen sker på eget ansvar. Scout Park AB tillhandahåller inte någon försäkring och ansvarar heller ej för olyckor, konfrontationer, incidenter, konsekvenser eller annat som sker under användande av appen. Scout Park insisterar att användande av appen sker med respekt för fastighetsägare, hyresgäster, natur och materiella tillgångar på ett ordnat och sansas sätt. Scout Park tillsätter sig rätten att stänga av användare från appen på obestämd tid vid klagomål eller rapporterat oaktsamt beteende/uppträdande.

 

Sekundär inkomst

Scout Park AB:s app är inte tänkt att tjäna som primär inkomstkälla utan är endast en möjlighet, helt utan förpliktelser, tid, klädsel eller annat, för personer över 16 år med svenskt personnummer, att på egna premisser utgöra en möjlighet till extra eller sekundär inkomst.

 

Gratifikation för tips

Gratifikation skickas via Swish endast ut för tips av användare som i sin tur lett till att tillrättavisning via kontrollavgift utfallit utifrån behörig parkeringsvakts oberoende bedömning på plats av den enskilda situationen. Gratifikation kan endast skickas ut till användare som angett fullständigt personnummer (12 siffror), mobilnummer kopplat till tjänsten Swish samt uppfyller minimiåldern om 16 år.

 

Gig – Inkomst av tjänst

Det är den enskilda individens/användarens eget ansvar att själv deklarera utbetald ersättning från Scout Park AB till Skatteverket för inkomst av tjänst. Detta ska göras i bilaga T1 i inkomstdeklarationen. För mer information se Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se. Scout Park AB kommer tillhandahålla totalt erhållet belopp att deklarera för varje enskild användare efter avslutat kalenderår (i god tid innan den personliga deklarationen skall vara inskickad till Skatteverket).

 

Personuppgifter

När du använder applikationen ”Scout Park” kan Scout Park AB komma att behandla dina personuppgifter. Du kan läsa om Scout Park AB:s personuppgiftsbehandling i vår integritetspolicy som finns tillgänglig via följande länk.

 

Äganderätt och upphovsrätt

Samtliga immateriella rättigheter till Scout Parks applikation och därtill hörande programvara, tjänster, tekniska lösningar och övrigt material tillhör Scout Park eller våra licensgivare. Du som användare får inte någon rätt till dessa annat än den begränsade rätt som uttryckligen framgår av dessa allmänna villkor. Scout Park förbehåller sig samtliga rättigheter till och i applikationen och därtill hörande tjänster och material. Under inga omständigheter förvärvar du som användare några immateriella rättigheter till eller i Scout Parks programvara, tekniska lösningar, varumärken eller applikationen.

Du som användare ges härmed, under förutsättning att du följer samtliga avtalsvillkor, en icke-exklusiv rätt att ladda ner och installera en kopia av applikationen ”Scout Park” på din mobila enhet för användning för ditt eget personliga bruk. Du har inte rätt att modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, framföra, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller annars göra applikationen tillgänglig för eller till någon annan part.